Multibox 27

11-01-2023

Regels en voorschriften scheppen duidelijkheid!

Wilt u meer weten over ons beleid ten aanzien van de veiligheid van uw bezit? Bekijk dan ons reglement, dat wij hanteren voor al onze locaties! Door op alle locaties een eenduidig reglement te voeren, zorgen we voor veilige opslag van uw bezittingen!

Reglement

 • Toegangspoort vrijhouden dag en nacht
 • Maximumsnelheid 5 km p/u
 • Geen geluidshinder veroorzaken voor omwonenden
 • Geen aanhangers en auto’s stallen of achterlaten op het terrein en in de paden.

 Voor onder andere de volgende stoffen geldt hier een opslagverbod:

 • Gasflessen en accu’s
 • (Kunst)mest
 • Asbest en blauwleer
 • Levende dieren
 • Vuurwerk
 • Brandbare vloeistoffen
 • Gevaarlijke stoffen of preparaten
 • Ontplofbare of oxiderende stoffen
 • Ontvlambare stoffen
 • Giftige stoffen

Neem voor meer informatie contact op

Wij helpen u graag!

MULTIBOX